• contact@good4sure.nl

Meest gestelde vragen

1. Wat voor soort oplossingen bieden jullie?

Wij bieden schadeverzekeringen aan die dekking geven tegen beschadiging, verlies en diefstal van producten die worden verkocht door aangesloten retailers en producenten.
Ben je een retailer of producent van producten of ben je een assurantietussenpersoon, dan onderzoeken wij altijd graag of er mogelijkheden voor samenwerking zijn. Neem dan contact op met Clemens Nieuwenstein, cnieuwenstein@good4sure.nl.

3. Kan een klant rechtstreeks een verzekering bij jullie afsluiten?

Dat is niet mogelijk. Onze verzekeringen worden altijd verkocht via de winkels en internetportals van de bij ons aangesloten retailers en producenten.

4. Kan een klant direct een schade bij jullie melden?

Bij onze oplossingen vindt vergoeding van de schade uitsluitend in natura plaats via de aangesloten retailers en producenten. Kortom, reparatie van het product bij beschadiging of een nieuw product bij onherstelbare beschadiging, verlies of diefstal. De aangesloten retailers en producenten regelen dus direct met hun klanten de schade, zodat de klanten snel en persoonlijk geholpen worden.

5. Heeft Good4Sure een vergunning van De Nederlandsche Bank?

Wij zijn vrijgesteld van toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en hebben daarom ook geen DNB-vergunning. Wij moeten wel voldoen aan relevante wet- en regelgeving en wij zorgen ervoor dat al onze oplossingen daar altijd aan voldoen. Door het aanhouden van eigen vermogen, reserves en voorzieningen en door onze nauwe samenwerking met retailers zorgen wij voor continuïteit in het nakomen van onze belofte; een dekking waar u op kan vertrouwen.

6. Wat als ik een klacht heb?

Bij klachten over de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van onze verzekeringen verzoeken wij je de klacht altijd in eerste instantie schriftelijk of per e-mail in te dienen bij de aangesloten retailer of producent. De aangesloten retailer of producent zal de klacht dan aan ons voorleggen. Indien gewenst kan de klacht ook rechtstreeks aan ons worden voorgelegd (Good4Sure N.V., Afdeling Klachtenbehandeling, Galvanistraat 34, 6716 AE Ede of contact@good4sure.nl). Indien de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kan je je wenden tot Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:
Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. E-mail: consumenten@kifid.nl. www.kifid.nl.
De klacht kan ook altijd aan een bevoegde rechter worden voorgelegd.
Good4Sure N.V.
Bezoekadres
Galvanistraat 34, 6716 AE Ede
KvK nummer: 74824678
Privacy statement
Disclaimer